Mot utgangen av 2013 vil investeringene i EU-området begynne å skyte fart. Fra neste år av vil privat forbruk ta over som den viktigste av faktorene som driver den økonomiske veksten framover, ble det spådd fredag.

— Vi kan oppsummere dagens situasjon med at vi har fått skuffende harde tall fra slutten av fjoråret. Vi har noe mer oppmuntrende tall fra den siste tiden, men disse er usikre. Det er også utsikter til økt tillit fra investorene i fremtiden, sa EUs økonomikommissær Olli Rehn.

Snur i 2014

EU-kommisjonen spår at utviklingen vil snu for alvor i 2014, og at eurosonen da kan vente seg en vekst på 1,4 prosent.

— De besluttsomme politiske avgjørelsene vi har sett den siste tiden, baner vei for ny økonomisk framgang. Vi må fortsette på stø kurs i reformpolitikken og unngå å miste fremdriften, for det kan undergrave bedringen i tilliten som vi nå opplever, tilføyde han.

Kommisjonen anslår den økonomiske nedgangen i år til 0,3 prosent. Det betyr at de 17 eurolandene samlet sett vil forbli i resesjon - et uttrykk for varig økonomisk tilbakegang - ett år lengre enn Kommisjonen først hadde regnet med.

Arbeidsledigheten fortsetter også å stige i eurolandene og vil nå 12,2 prosent i løpet av året, og verken privat eller offentlig forbruk vil bidra til å øke produksjonen før utgangen av året.

Spansk underskudd i været

De siste månedene har Hellas, Spania og Italia slitt spesielt tungt med sine økonomier.

To dager etter at Spanias statsminister Mariano Rajoy uttalte at landet kommer til å klare å få budsjettunderskuddet ned på 7 prosent av BNP - et mål som Madrid har satt seg i samråd med Brussel - slår EU-kommisjonen fast at det motsatte er tilfelle.

I stedet for å synke, vil underskuddet ese ut til hele 10,2 prosent av BNP.

Men det står heller ikke spesielt bra til med Frankrike, som ligger an til å få større underskudd på sine budsjetter både i år og neste år.

Underskuddet ventes å komme opp i 3,7 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2013 og 3,9 prosent i 2014. EU har som krav at budsjettunderskudd ikke skal overstige 3,0 prosent av BNP.

Lettere utenfor euroen

Olli Rehn var imidlertid ikke i det krigerske hjørnet fredag og antydet at det kan bli aktuelt å gi Spania og Frankrike ekstra tid på å nå fellesmålet om maksimalt 3 prosents underskudd..

En avgjørelse i saken kommer imidlertid ikke før i mai.

EU-land som fortsatt bruker egen valuta og står utenfor eurosonen, som Storbritannia og Polen, ventes å få en økonomisk vekst på gjennomsnittlig 0.1 prosent i år og 1,6 prosent neste år.

Disse landene vil ifølge Kommisjonen også få en bedre utvikling på arbeidsmarkedet. (©NTB)