Flere hundre nordmenn på Filippinene og i Vietnam

Det er registrert anslagsvis 200 nordmenn på Filippinene og 130 i Vietnam, opplyser Utenriksdepartementet. Men det er uvisst hvor mange som befinner seg i de tyfonrammede områdene.