Republikaneren Bob Corker leder Senatets utenrikskomité. Etter at det torsdag ble klart at rammen er lagt for de endelige atomforhandlingene, var han raskt ute med krav om at Kongressen må bli hørt i prosessen. Han sier han venter et «tydelig resultat» når komiteen i midten av april skal stemme over et forslag som gir Kongressen innsyn i den endelige avtalen som etter planen skal være klar innen utgangen av juni.

Kerry sier etter torsdagens enighet at premissene for de videre forhandlingene avskjærer alle muligheter for at Iran kan skaffe seg atomvåpen. Han sier de nå har kommet fram til en «et solid grunnlag» for «den gode avtalen vi søker» å oppnå mellom Iran og verdens ledende makter.