• FLYKTAR VIDARE: «Abed» frå Damaskus har ikkje rett på asyl i Sverige, fordi han vart registrert i Italia under flukta frå Syria til Åmål. Nå vil han prøve igjen i eit anna EU-land. FOTO: HJORTH DANIEL

Kvar tiande er flyktning i Åmål

Mange tusen syriske flyktningar søkjer mot Sverige, det einaste landet i EU som gir dei permanent asyl.