– Ikke skyld på Palin

John McCain tar nok en gang skyteskiven sin i forsvar.