Truet med å gasse familien

Josef Fritzl skal ha truet datteren og barna med at de ville bli gasset om han skulle bli skadet på noe vis.