Britiske bønder holder pusten

Britiske bønder kan tape enorme beløp og bli tvunget til å slutte med landbruk dersom ikke utbruddet av munn- og klovsyke blir stanset i løpet av de neste dagene, advarer industriledere.