Polakkene kommer for å bli

Selv om de opplever diskriminering i Norge, planlegger mange polske arbeidstakere å bli værende. Men nå avtar strømmen.