- Verste situasjon siden 2000

Overgrepene som nå rammer sivile øst i Kongo er de verste siden krigen rundt årtusenskiftet, mener Røde Kors.