- Barn seigpiner krabber

Marinbiolog Line Anfinsen har sett seg lei på at barn seigpiner krabber og maneter i strandkanten.