Attentatfrykt i Libanon

Skepsisen og frykten mellom de ulike gruppene i Libanon blir stadig større.