Iran møtte ikke opp til atomsamtaler

Iran møtte ikke til et planlagt møte med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om landets omstridte atomprogram.