Kraftig nedgang på børser i Asia

Aksjekursene på flere av Asias viktigste børser åpner markert ned mandag.