Stadig færre dømmes til døden i USA

Stadig færre dømmes til døden i USA. Tallet på dødsdommer var i fjor det laveste siden dødsstraffen ble gjeninnført for 30 år siden.