Skal fyre med høner

Innbyggerne Umeå kan snart få en ny varmekilde. Umeå Energi søker nemlig om å få bruke høner som brensel i forbrenningsovner.