Valg uten begeistring

Deltakelsen er lav og forskjellene store når Nord-Irland går til valg i dag.