Sønnen vil bli fredsmekler

Omar Osama bin Laden sier han ønsker å bli en fredsambassadør mellom muslimer og Vesten.