Mottatt som et statsoverhode

Kronprins Haakon ble mottatt som et statsoverhode da han ble ønsket velkommen til Chile av president Michelle Bachelet.