Kina og India ikke med på G8-mål

Kina og India blir ikke med på G8s mål om å kutte utslipp av klimagasser med 50 prosent.