Nord-Korea avvikler sitt atomprogram

Nord-Korea har gått med på å legge fram fullstendig informasjon om sine atomprogrammer og uskadeliggjøre enheter ved atomanlegget Yongbyon innen utgangen av 2007.