• AVTALEN UNDERTEGNES: Josef Stalin (nr. 2 fra h. bak) bivåner undertegningen av Molotov-Ribbentropp-avtalen. Molotov undertegner mens con Ribbentropp står ved siden av Stalin.

Putin fordømmer ikkeangrepsavtale

Russlands statsminister Vladimir Putin fordømmer ikkeangrepsavtalen mellom Stalin og Hitler.