Saddams fall myknet «bandittene»

Etter Saddam Husseins fall i Irak lyder nye toner fra de andre såkalte bandittstatene i Midtøsten — Libya, Syria og Iran. Foreløpig er det imidlertid vanskelig å avgjøre hvor mye som er realitet og hvor mye som er PR.