- Europa må prøve å forstå

Hovedproblemet er ikke at Tyskland og andre land er i opposisjon til USA, men måten det har skjedd på. Europa må i det minste prøve å forstå amerikanerne og kommunisere skikkelig, mener CDU-topp Ruprecht Polenz.