Norsk romkontrakt til 60 millioner kroner

Norsk romnæring skal lese ned dataene fra en japansk solsatellitt som sendes opp i 2006. Kontrakten er verd 60 millioner kroner over en seksårsperiode.