- Fyll er en del av Australias kultur

De fleste australiere mener at det å bli skikkelig full en gang iblant er en del av deres nasjonale identitet.