USA ber Israel vise selvbeherskelse

USAs utenriksminister Condoleezza Rice ber Israel innstendig om å vise selvbeherskelse i angrepene mot mål i Libanon.