Fordømmer Israels Libanon-aksjon

Frankrike og Russland fordømmer Israels bombing av Libanon, mens USA ber alle parter være tilbakeholdne.