Krig - men bare med snøballer ...

Fri for arbeid og rennelov er innført i Amman. Snøballkrig er for tiden den eneste form for ufred i Jordan.