Nord-irsk geriljagruppe legger ned våpnene

Nord-Irlands største protestantiske geriljagruppe, Ulsters Forsvarsforbund (UDA), sier den stanser alle sine militære aktiviteter i ett år.