Ingenting bestemt om Haag

Det er fortsatt uvisst om Spania vil klage Norge inn for Haag-domstolen på grunn av fiskestriden rundt Svalbard.