Domstol opphever lov om dataspill i California

En domstol har opphevet en lov i den amerikanske delstaten California som forbyr salg av ekstremt voldelige dataspill til barn.