Innsamlings-bøsser på retur

Over helga trappar Røde Kors ned innsamlingsaktiviteten for flodbølgeoffera i Søraust-Asia. Men pengebehovet er framleis stort.