Hjemfall-stevningen er levert

Ingen vei tilbake: Søksmålet mot Norge om hjemfallsretten er oversendt til domstolen i Luxembourg.