«Dette er vårt land»

Charlotte Knobloch var dypt beveget da den nye synagogen i München ble åpnet. Ikke bare i egenskap av formann for sentralrådet for menigheten «Jøder i Tyskland». Også av dypt personlige årsaker.