Polsk opposisjonsparti krever nyvalg

Polens største opposisjonsparti Samfunnsprogrammet vil fremme et forslag om å oppløse nasjonalforsamlingen og lyse ut nyvalg.