Huldrekyr i Høydalane

På ein gard i Litlehøydal går ti dyr like sjeldne som bengaltigeren. Synnøve Herstad har kjøpt ein buskap vestlandsk fjordfe.