Tok overgangen eurolig

Det gikk med euroovergangen som med år 2000-problemet - i alle fall i første runde. Frankfurt står fortsatt og innbyggerne ser på sine nye penger med forsonlige øyne.