- Angrepet kort og målrettet

Pakistans president Pervez Musharraf sier at USA har gitt forsikringer om at angrepet mot Afghanistan blir kort og målrettet.