Kirgisistan gir luftkorridor til USA

Den sentralasiatiske staten Kirgisistan åpner for at USA kan bruke landets luftrom ved et eventuelt angrep i Afghanistan.