Under halvparten støtter krigen

Under halvparten av den norske befolkningen, 47 prosent, mener det var riktig av USA og Storbritannia å sette i gang militære aksjoner mot mål i Afghanistan.