Satte fyr på Kentucky Fried Chicken

Antiamerikanske demonstranter satte fredag fyr på et Kentucky Fried Chicken-utsalg i Pakistans største by Karachi.