Våpenhvile mellom albansk gerilja og serbere

Den albanske geriljaen som er aktiv i buffersonen på serbisk side av grensen mot Kosovo, har undertegnet en midlertidig våpenhvile med serberne.