Renvasker Mir

Det gror ingen mutantmikrober på Mir, hevder russiske romfartsmyndigheter.