Bush blåser i CO2-avtale

George Bush innfører ikke strengere reduksjonskrav for kullkraftverk. Den amerikanske presidenten går dermed i mot Kyoto-protokollen.