Palestinerne ønsker FN-resolusjon velkommen

De palestinske selvstyremyndighetene roser resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd som "positiv".