Kina stanser BBC-sendinger

Kina har stanset overføringen av BBCs døgnkontinuerlige nyhetskanal, og begrunner dette med brudd på landets kringkastingslover.