Oppsøkte sky indianerstamme

En Amazonas-ekspedisjon møtte en indianerstamme som lever isolert fra vestlig kultur.