Måtte utsette innlegg om terrorisme

Hele FN-hovedkvarteret ble sperret etter flystyrten i bydelen Queens. Møtet i Sikkerhetsrådet, der utenriksminister Jan Petersen skulle holde Norges innlegg, ble utsatt.