Grønt lys fra grønn øy

Med et massivt ja til Nice-traktaten har irene beredt grunnen for at EU kan ta opp ti nye medlemsland fra 2004.