Rasistisk vold på frammarsj i Europa

Stockholm/Berlin: Rasistisk og høyreekstremistisk vold har vært på frammarsj i Europa de siste årene.